Presse Sorgorlov

 

 

Pressemeddelelse, 16. juni 2020

 

Landsforeningen Mistet Barn: Sorgorlov er en glædelig nyhed til forældre, der har det forfærdeligt

 

Dagens nyhed om, at et enigt Folketing vil sikre et halvt års sorgorlov til forældre, der mister et barn, vækker glæde hos Landsforeningen Mistet Barn. Foreningen har i en årrække kæmpet for netop den mulighed.

 

”Vi er utroligt glade for, at Folketingets politikere har været lydhøre omkring vores ønske og samtidig skal der lyde en stor tak til de over 60.000 danskere, der valgte at støtte borgerforslaget, der har gjort det muligt at få sagen op i Folketinget, ” siger Julie Hildebrandt-Hæsum Bender, formand i Landsforeningen Mistet Barn.


Hidtil har forældre kun haft ret til 14 ugers sorgorlov, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis barnet dør inden for de første syv måneder efter fødslen.


Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil regeringen fremsætte lovforslag om ændringen af reglerne i starten af oktober, når Folketinget er tilbage fra sommerferie.


”At vi nu får sorgorlov til forældre, der mister et barn, er en skelsættende nyhed. For sorgorloven kommer til at være en god hjælp for de forældre, der bliver ramt af den største sorg, der findes, nemlig at miste et barn,” siger Julie Hildebrandt-Hæsum Bender.

 

”Landsforeningen Mistet Barn takker politikerne for deres beslutsomhed, men arbejdet er desværre ikke slut her. Der er stadig behov for at arbejde på at forbedre den rådgivning og de støttemuligheder, som tilbydes de forældre, der mister et barn,” siger Julie Hildebrandt-Hæsum Bender.

 

”Sorgorloven kan desværre ikke stå alene, men skal understøttes af sorggrupper og råd og hjælp til de nærmeste familie og venner. Der er også brug for vejledning i forhold til, hvordan man bedst vender tilbage på arbejdspladsen og ser sine kolleger i øjnene. Der er altså stadig et stort arbejde foran os, så vi kan blive klogere på, hvordan sorgen kan bearbejdes bedst muligt. Det arbejde vil vi fortsætte med,” siger Julie Hildebrandt-Hæsum Bender.

 

Landsforeningen Mistet Barn er en landsdækkende frivillig forening, der har eksisteret siden 1985. Foreningen er til for at hjælpe og skabe netværk mellem forældre, der har mistet et barn uanset barnets alder og dødsårsag.

Foreningen tilbyder bl.a. forældrene samtaler og sorggrupper samt forskellige arrangementer og foredrag for forældre og deres pårørende.

 

Derudover arbejder vi på at oplyse samfundet om foreningens arbejde og forældre i sorg og derigennem også at fremme forståelsen for og anerkendelsen af forældre i sorg.

 

I dag har foreningen over 800 medlemmer samt støttemedlemmer.

 

Foreningen har arbejdet på at få gennemført sorgorlov siden 2005.

 

Der dør gennemsnitligt ca. 400 børn hvert år. Heraf er 50% over 7 mdr. og under 21. år.

 

 

For yderligere oplysninger og kontakt:


Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

Formand Landsforeningen Mistet Barn

22816522 / julie@mistetbarn.dk

 

POST-ADRESSE

Landsforeningen Mistet Barn

( Før Forældreforeningen - Vi har mistet et barn)

c/o Øernes Revision

Næstvedvej 2

4760 Vordingborg
kasserer@mistetbarn.dk (Kasserer)


CVR-nr. 33523696

Nykredit: reg. 5492 konto 7032980


KONTAKT OS

Koordinator 

koordinator@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 6169 7871

Formand
Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

julie@mistetbarn.dk

Tlf.: +45 2560 7076

FØLG OS

Åben facebookside

Lukket facebook-gruppe for medlemmer